Comparative Phonetics and Phonology of the English and the Slovak Language

ONLINE

978-80-574-0088-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Renáta Gregová
Rok vydania:2022
Dostupné od:22.03.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:139
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebnica je primárne určená pre študentov prvého ročníka študijného programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a jeho predmet porovnávacia fonetika a fonológia. V súlade so štruktúrou tohto predmetu je učebnica rozdelená do jedenástich kapitol, ktorých obsah poskytuje čitateľovi podstatné teoretické informácie o zvukových subsystémoch anglického a slovenského jazyka. Štruktúra každej kapitoly je nasledovná: (1) teoretické vysvetlenie témy, (2) námety na ďalšie čítanie s odporúčaním zdrojov, ktoré tému rozvíjajú, (3) cvičenia, ktorých cieľom je zhodnotiť teoretické vedomosti študentov, ako aj ich praktickú aplikáciu v procese komunikácie. Vzhľadom na svoje obsahové zameranie môže kniha poslúžiť aj ako študijný materiál pre študentov ostatných filologických študijných programov, ktorých obsahovou súčasťou je aj systém anglického a/alebo slovenského jazyka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie