ANGLIČTINA V AKADEMICKOM PROSTREDÍ (cvičebnica). ENGLISH FOR DOCTORAL STUDENTS

ONLINE

978-80-574-0044-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Zuzana Kolaříková - Helena Petruňová - Renáta Timková
Rok vydania:2021
Dostupné od:12.11.2021
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina, slovenčina
Počet strán:100
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Odborná publikácia vznikla v rámci projektu SOFOS - Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier (Kód ITMS Projektu 26110230088)
DOI:https://doi.org/10.33542/AAP-0042-4
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladaná publikácia prispeje k aktívnemu osvojovaniu a rozvíjaniu jazykových zručností v oblasti akademickej angličtiny. Jednotlivé lekcie obsahujú úlohy, v ktorých používateľ nájde množstvo užitočnej slovnej zásoby v podobe slovných spojení, fráz a  viet, ktoré môže aplikovať v praxi. Úlohy sú zamerané aj na oblasť anglickej výslovnosti, gramatiky, slovotvorby, rozširovania slovnej zásoby, zvyšovania komunikatívnych kompetencií v písomnej a verbálnej komunikácii, zlepšovania zručností odborného prezentovania, akademického písania a i.  Publikácia poskytuje priestor pre dopĺňanie a tvorbu vlastnej databázy slovnej zásoby (topic pages).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie