Essentials of Language Typology

ONLINE

978-80-8152-480-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Lívia Körtvélyessy
Rok vydania:2017
Dostupné od:február 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:156
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky

Popis

Táto vysokoškolská učebnica vysvetľuje študentom, ktorí absolvujú kurz Jazyková typológia a univerzálie, základnú terminológiu, teoretické prístupy a metódy výskumu. Učebnica je rozdelená na jedenásť kapitol. Každá z nich obsahuje prístupným spôsobom prezentované teoretické poznatky ako aj praktické úlohy, ktorých cieľom je rozvíjať zručnosti študentov v predmetnej oblasti.

Učebnica pokrýva nasledujúce témy: predmet a povaha jazykovej typológie, stručná história tejto lingvistickej disciplíny, genealogická klasifikácia jazykov, rôzne prístupy a hlavné ciele typológie jednotlivých jazykových rovín (fonológia, morfológia, syntax, lexika) ako aj areálnej typológie, zložité problémy jazykových univerzálií a povaha a podstata práce typológov. Vzhľadom na bohaté výskumné aktivity lingvistov KAA UPJŠ v Košiciach, učebnica oboznamuje študentov s ich dosiahnutými výsledkami tejto intenzívne sa rozvíjajúcej oblasti lingvistiky.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie