Basic Concepts of Morphology I.

ONLINE

978-80-8152-959-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Renáta Panocová
Rok vydania:2021
Dostupné od:26.01.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:97
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica Basic Concepts of Morphology  je určená študentom bakalárskeho stupňa štúdia študijných programov britské a americké štúdiá, anglický jazyk (francúzsky jazyka/nemecký jazyk) pre európske inštitúcie a ekonomiku  a filologicky zameranému štúdiu.   Cieľom učebnice je oboznámiť študentov s kľúčovými termínmi a pojmami, ktoré študentov povedú k teoreticky náročnejším javom. Učebnica je primárne pre slovenských študentov anglického jazyka, čo vysvetľuje, že väčšina uvedených príkladov je z angličtiny. Postupne sú pridávané príklady zo slovenčiny, nemčiny, francúzštiny, maďarčiny ako aj menej známych jazykov. Takýto prístup by mal študentov pripraviť tak, aby samostatne zvládli morfologickú analýzu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie