Uncertainty Modeling 2024

Tlačená publikácia Uncertainty Modeling 2024

ONLINE

978-80-574-0318-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Ondrej Hutník
Rok vydania:2024
Dostupné od:04.06.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:31
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Book of abstract

Uncertainty Modeling 2024 (UM 2024) is organized by Pavol Jozef ˇSaf´arik University in Koˇsice. It is a continuation of the series of colloquia held in Rzesz´ow under the name International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS) and in Bratislava under the name Uncertainty Modeling.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie