NOVEL TRENDS IN CHEMISTRY, RESEARCH AND EDUCATION at the Faculty of Science of Pavol Jozef Šafárik University in Košice 2023

ONLINE

978-80-574-0246-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Miroslav Almáši
Rok vydania:2023
Dostupné od:22.11.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:102
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vedecký zborník abstraktov z konferencie „Novel Trends in Chemistry, Research and Education 2023“ je súhrn príspevkov účastníkov konferencie, ktoré obsahujú originálne výsledky ich vedecko-výskumnej činnosti. Podujatie bolo zamerané na zdieľanie nových poznatkov vo všetkých oblastiach chémie –  analytickej, anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie, biochémie, didaktiky chémie a NMR spektroskopie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie