Profesori Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 1963 – 2023

ONLINE

978-80-574-0186-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Renáta Oriňaková
Preklad:20.04.2023
Rok vydania:2023
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:248
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/PPF-0186-5
Licencia:Creative Commons BY ND (Uveďte autora - Nespracovávajte)

Popis

Pripravili sme publikáciu, ktorá je zameraná na osobnosti profesorov. Tieto osobnosti reprezentujú celé vedecké tímy, podieľali sa na kreovaní nových študijných programov a mali výrazný vplyv na formovanie fakulty. Faktograficky sme sa pokúsili zachytiť základné údaje v jednotnej štruktúre. Nadväzujeme na podobnú publikáciu spred desiatich rokov, čo nám výrazne pomohlo hlavne pri profesoroch, ktorí na fakulte pôsobili pred mnohými rokmi a na ktorých spomienky postupne vyprchávajú. Ambíciou publikácie je prispieť k uchovaniu základných informácií, ktoré úzko súvisia s históriou fakulty.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan PF UPJŠ v Košiciach

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie