The 5th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications

ONLINE

978-80-574-0039-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Veronika Niščáková • Ivana Šišoláková
Rok vydania:2021
Dostupné od:04.11.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:90
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav chemických vied
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník abstraktov z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Nanomaterials: Fundamentals and Applications (NF A) 2021 je súhrnom príspevkov účastníkov konferencie. Na konferencii odznejú štyri pozvané prednášky a desať prihlásených prednášok. Táto konferencia je nástrojom pre vytvorenie dialógu medzi odborm'lani v oblasti nanomateriálov, ich použitia a celkovej aplikácie v rôznych oblastiach. Príspevky v zborníku sú tematicky rozdelený do 6 oblastí. Všetky príspevky sú vysoko odborné a zaujímavé a môžu prispieť ďalšej tvorivej vedeckej práci.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie