Zbierka príkladov z atómovej a jadrovej fyziky

ONLINE

978-80-8152-421-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Janka Vrláková • Adela Kravčáková • Stanislav Vokál
Rok vydania:2016
Dostupné od:jún 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:124
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav fyzikálnych vied

Popis

Predkladaná „Zbierka príkladov z atómovej a jadrovej fyziky“ je určená ako základný študijný materiál k prednáškam zo Všeobecnej fyziky IV v druhom ročníku bakalárskeho jednoodborového štúdia fyziky a medziodborového štúdia v kombinácii s fyzikou na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Jej cieľom je podporiť samostatnú prácu študentov a riešením vybraných úloh prehĺbiť získané poznatky z daného kurzu fyziky. Je rozdelená na tri hlavné časti: Atómovú fyziku, Jadrovú fyziku a Experimentálne metódy jadrovej fyziky. Každá tematická kapitola obsahuje prehľad základných pojmov, vzťahov a vzorcov, potrebných na lepšie pochopenie vzorových príkladov a na vyriešenie priloženého súboru neriešených príkladov.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie