Skenovacia tunelová mikroskopia

ONLINE

978-80-574-0202-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tomáš Samuely
Rok vydania:2023
Dostupné od:22.05.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:70
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie