Všeobecná fyzika IV, 1. časť: Atómová fyzika

ONLINE

978-80-8152-864-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Adela Kravčáková • Stanislav Vokál • Janka Vrláková
Dostupné od:19.06.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:176
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav fyzikálnych vied

Popis

Skriptá “Všeobecná fyzika IV, 1. časť: Atómová fyzika” predstavujú základný študijný materiál k prednáškam zo Všeobecnej fyziky IV v druhom ročníku bakalárskeho jednoodborového štúdia fyziky a medziodborového štúdia v kombinácii s fyzikou na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Svojím obsahom pokrývajú prvú časť daného kurzu fyziky, venovanú atómovej fyzike. Cieľom predmetu je získať základné informácie o štruktúre atómu a elektrónovom obale atómu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie