1st Workshop on Perspective Electron Spin Systems for Future Quantum Technologies

ONLINE

978-80-574-0109-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jozef Strečka • Katarína Karl’ová
Rok vydania:2022
Dostupné od:17.06.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:49
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:The organization of this workshop is financially supported by the Slovak Research and Devel-opment Agency under the Contract No. APVV-20-0150.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník obsahuje program a abstrakty workshopu s názvom: 1st Workshop on Perspective Electron Spin Systems for Future Quantum Technologies, ktorý sa bude konať 28.-29. júna 2022 v Košiciach. Workshop je organizovaný Prírodovedeckou fakultou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Ústrednými témami konferencie budú súčasné problémy kvantovej fyziky - kvantovej teórie magnetizmu spinových a elektrónových štruktúr, exotických kvantových spinových stavov, kvantového previazania, kvantových fázových prechodov, topologického kvantového počítania a kvantového spracovania informácie. Účastníci workshopu budú prezentovať originálne pôvodné výsledky svojho výskumu, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj budúcich kvantových technológií.   

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie