NANOVIR – Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19

ONLINE

978-80-574-0233-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Adriana Zeleňáková - Jozef Bednarčík
Rok vydania:2023
Dostupné od:17.07.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:158
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav fyzikálnych vied
Poznámka:Projekt bol spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja v Operačnom Programe Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, ITMS: 313011AUW7
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie NANOVIR

Hlavným cieľom vedeckej konferencie NANOVIR bola prezentácia vedeckých výsledkov, získaných počas riešenia projektu NANOVIR – Nanočastice pre riešenie diagnosticko- terapeutických problémov s COVID-19, spolufinancovaného z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja v Operačnom Programe Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, ITMS: 313011AUW7. Projekt bol riešený v období 1.1.2021 – 30.6.2023 a bol podporený sumou 1 916 004,79 EUR. Spolupodieľali sa na ňom tri spoluriešiteľské organizácie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako hlavný riešiteľ, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako partner č. 1 a Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied ako partner č. 2.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie