NANOVIR – Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19

Online only

978-80-574-0233-6

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Adriana Zeleňáková - Jozef Bednarčík
Year of publication:2023
Available from:17.07.2023
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:Slovak
Number of pages:158
Faculty:Faculty of Science
Institute:Department of Physics
Note:Projekt bol spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja v Operačnom Programe Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, ITMS: 313011AUW7
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products