100 rokov Trianonskej zmluvy - diplomacia, štát a právo na prelome storočí

ONLINE

978-80-574-0040-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Erik Štenpien • Ivan Svatuška
Rok vydania:2021
Dostupné od:11.11.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, maďarčina
Počet strán:340
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-19-0419 ,,100 rokov Trianonskej zmluvy“.
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Popis

Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí.

Predkladaná publikácia je prvým zo série zborníkov vydaných v rámci riešenia grantu APVV-19-0419. Konferencia sa konala v dňoch 14. – 15. 10. 2021 za účasti odborníkov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Ambíciou riešiteľského kolektívu zloženého z právnych historikov a pozitívnych právnikov z troch krajín, je poskytnúť komplexný, nezaujatý pohľad na mierové rokovania, ktorých výsledkom bola Trianonská zmluva s Maďarskom. Konferencia, ktorej výsledkom je predkladaný zborník bola venovaná príčinám možných sporov v Európe – so zameraním na diplomaciu a štátoprávny vývoj krajín strednej Európy na prelome 19. a 20. storočia, teda v období, ktoré bezprostredne predchádzalo vypuknutiu prvej svetovej vojny.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie