Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

ONLINE

978-80-8152-567-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marek Šoltés • Jozef Radoňak
Rok vydania:2017
Dostupné od:15.12.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:144
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. chirurgická klinika
Poznámka:Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 013UPJŠ-4/2015 „Inovatívne simulačné modality vo vysokoškolskej výučbe chirurgie“

Popis

Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom všeobecného lekárstva so záujmom o laparoskopickú chirurgiu.Poskytujú teoretický prehľad o všeobecných princípoch laparoskopickej chirurgie, používanom technologickom vybavení, jeho rizikách, patofyziológii kapnoperitonea a problematike ergonómie, so zameraním na aplikáciu týchto poznatkov v klinickej praxi, vrátane návodov na praktický nácvik základných laparoskopických zručností formou mechanickej simulácie a simulácie vo virtuálnej realite. Súčasťou sú aj autodidaktické testy na upevnenie získaných poznatkov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie