Propedeutika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie

Peter Kizek a kol.

978-80-972772-9-1

Tlačená publikácia

20,00 €
20,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Peter Kizek a kol.
Rok vydania:2018
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:192

Popis

Orofaciálna oblasť je najviac exponovanou časťou ľudského tela. Vzhľadom na heterogenitu orgánov a tkanív sa na diagnostike a liečbe ochorení orofaciálnej oblasti podieľa mnoho odborov. Jedným z nich je zubné lekárstvo ktoré je základnou medicínskou špecializáciou. Z odboru, ktorý sa kedysi zaoberal iba ochoreniami tvrdých zubných tkanív, sa postupom času vyvinula členitá skupina pododborov, ktoré rozsahom pôsobnosti ďaleko presahujú topografické vymedzenie ústnej dutiny. Ústna, čeľustná a tvárová chirurgia je prienikom medzi všeobecnou medicínou a zubným lekárstvom. Kolektív autorov pri zostavovaní tejto publikácie dbal na to, aby predkladané poznatky boli názorné a dostatočne zrozumiteľné pre študentov medicíny. Zároveň však autori dúfajú v to, aby bola prínosom aj pre odborníkov z klinickej praxe.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie