Urgentní medicína v klinické praxi lékaře - 2. doplněné a aktualizované vydání

978-80-271-0596-0

Tlačená publikácia

31,82 €
31,82 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Šeblová • Jiří Knor a kol.
Rok vydania:2018
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:492

Popis

Úspěšná publikace byla průběžně aktualizována – přibyly (nebo byly zcela přepracovány) zejména kapitoly týkající se urgentní geriatrie, farmakoterapie urgentních stavů, práce se zemřelými (v rámci forenzní problematiky) i organizace a řízení.
Urgentní medicína zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí. Všichni lékaři, ať již pracují ve zdravotnické záchranné službě nebo na urgentních příjmech, si musí osvojit široký diferenciálně diagnostický pohled na pacienta, přístup na základě vedoucího příznaku a stálé přehodnocování priorit. Právě tento komplexní přístup k problematice a zasazení do souvislostí pomáhá tato publikace pochopit.
Srozumitelnosti knihy napomáhá 68 tabulek a 144 obrázků (z toho 19 v barevné příloze).

Oba hlavní autoři pracují v oblasti urgentní medicíny více než třicet let a mají zkušenosti jak z terénu, tak z organizace práce RZP, takže jsou schopni čtenářům kvalifikovaně přiblížit specifika tohoto náročného, avšak medicínsky velice zajímavého oboru. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie