Chirurgia srdca pre medikov

ONLINE

978-80-574-0227-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Tomáš Toporcer - Adrián Kolesár
Rok vydania:2023
Dostupné od:28.06.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:130
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebný text „Chirurgia srdca pre medikov“ vzniká ako odpoveď na opakované požiadavky študentov Lekárskej fakulty UPJŠ o študijný materiál pre prípravu na štátnu skúšku z chirurgie. Obsahovo text zodpovedá požadovaným vedomostiam z kardiochirurgie, potrebným na absolvovanie štátnej skúšky z chirurgie. Zorientovanie sa v problematike srdcovej chirurgie nie je potrebné len pre študentov, ktorých smerovanie bude s daným odborom úzko súvisieť. Základné vedomosti zo srdcovej chirurgie sú potrebné pre každého absolventa lekárskej fakulty v odbore všeobecné lekárstvo. Poznanie možností liečby, ale aj možných komplikácií jednotlivých kardiochirurgických postupov, je nutné pre väčšinu medicínskych špecializácií. Len pri zvládnutí základov každého medicínskeho odboru, môže byť pacient správne, adekvátne a moderne manažovaný.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie