Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Online only

978-80-8152-567-4

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Marek Šoltés • Jozef Radoňak
Year of publication:2017
Available from:15.12.2017
Edition:1st edition
Document type:Academic textbook - scripts
Publication language:Slovak
Number of pages:144
Faculty:Faculty of Medicine
Clinic:I. chirurgická klinika
Note:Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 013UPJŠ-4/2015 „Inovatívne simulačné modality vo vysokoškolskej výučbe chirurgie“

Related Products