Chirurgická propedeutika

978-80-574-0175-9

Tlačená publikácia

22,73 €
22,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Radoňák
Autori:Juraj Bober, Jozef Belák, Lucia Sukovská-Lakyová, Róbert Kilík, Peter Pažinka
Rok vydania:2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:210
VydavateľUPJŠ Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. chirurgická klinika

Popis

Skriptá chirurgická propedeutika predstavujú učebné texty prinášajúce pohl'ad do histórie chirurgie cez všeobecne platné princípy chirurgie, moderné diagnostické a terapeutické metó­dy. Patričná pozornost' sa venuje základom chirurgickej onkológie, úrazovej chirurgie, anesteziológie a resuscitácie ako aj liečbe krvácania, infekcie, šoku či transplantáciám. Súčas­ťou textu sú aj kapitoly z vojnovej chirurgie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie