Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga

978-80-8152-856-9

Tlačená publikácia

19,09 €
19,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Frankovičová
Autori:Martina Zavacká, Jana Pobehová, Mária Kubíková, Ivan Kopolovets, Norbert Torma, Peter Čandík, Mária Majerníková, Lukáš Vaško, Michal Virág, Peter Zavacký, Martina Vidová Ugurbas
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:236
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľsto ŠafárikPress

Popis

Kniha „Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga“ obsahuje 16 kapitol o základných princípoch a aktuálnych otázkach vytvorenia cievnych prístupov u pacientov v dlhodobom dialyzačnom programe, možnostiach ich vytvorenia, komplikáciách, diagnostike a starostlivosti.

Úvodné kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má taktiež význam aj pre pregraduálnu výchovu. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú základnými princípmi: od zaradenia pacientov do dialyzačného procesu, vytvárania prístupov, starostlivosti o ne, o komplikáciách cievnych prístupov, ďalej sú popísane centrálne venózne prístupy, cievne prístupy u detí a opakovné vytvorenia arterio-venóznych spojení. Špeciálnou kapitolou sú peritonealna dialyza ako dalšia možná modalita liečby, transplantácia obličiek a taktiež pohľad plastickeho chirurga na cievny prístup.  Popísané sú indikácie k operáciam i operačné postupy. Na záver sú popísané závažné a poučné kazuistiky z nášho pracoviska, s dlhodobou tradíciou pre vytváranie tepno-žilových spojení. V knihe nájdu poučenie cievni chirurgovia, nefrológovia, angiológovia, všeobecní chirurgovia,a všeobecní lekári.

Kniha je zdrojom najnovších teoretických i praktických informácií pre postgraduálnu výchovu cievnych chirurgov, nefrológov, internistov i lekárov ostatných medicínskych disciplín, sú potrebné vedomosti o cievnych prístupoch – možnostiach, komplikáciách.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie