Multidisciplinárny pohľad na pacienta s diabetickou nohou

978-80-574-0112-4

Tlačená publikácia

19,09 €
19,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martina Zavacká a kolektív
Autori:Peter Zavacký, Jana Pobehová, Lukáš Vaško, René Hako
Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:240
VydavateľVydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH a.s.

Popis

Kniha „DIABETICKÁ NOHA Z POHĽADU CIEVNEHO CHIRURGA“ obsahuje 14 kapitol. Pojednáva o syndróme diabetickej nohy z multidisciplinárneho pohľadu viacerých odborníkov: angiochirurga, diabetológa, chirurga, podiatra, röntgenológa, neurológa a algeziológa. Úvodné kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má taktiež význam aj pre pregraduálnu výchovu. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú vznikom syndrómu, výskytom, jeho diagnostikou, terapeutickými postupmi, pridruženými postihnutiami neurologického charakteru, starostlivosťou podiatra a algeziológa pri pretrvávaní bolestí. Ďalšie časti sú vyhradené chirurgickej a endovaskulárnej liečbe tepien cestou cievneho chirurga a intervenčných angiológov. Nezabúdajúc na problematiku amputácií a správnu rehabilitáciu pacientov s diabetom.  V knihe nájdu poučenie cievni chirurgovia, angiológovia, všeobecní chirurgovia, diabetológovia, neurológia, röntgenológovia, podiatri  a všeobecní lekári.

Kniha je zdrojom najnovších teoretických i praktických informácií pre postgraduálnu výchovu vyššie spomenutých odborníkov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie