Úvod do trestného práva procesného

ONLINE

978-80-574-0091-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martin Štrkolec
Rok vydania:2022
Dostupné od:07.04.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:88
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra trestného práva
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Autor sa v rámci vysokoškolskej učebnice zameriava na úvod do trestného práva procesného a trestného konania, a to najmä z pohľadu jeho účelu, jednotlivých častí a štádií, subjektov, procesných úkonov, rozhodnutí, ako aj trov trestného konania. Táto publikácia je určená pre jednoduchšiu orientáciu v základoch trestného práva procesného, na ktorých je možné budovať kvalifikované vedomosti v rámci nadväzujúcich právnych odvetví, respektíve právnych inštitútov. Metodológia uvedená v rámci publikácie predstavuje koncentrovanú formu jednotlivých ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to za súčasnej argumentácie trestnoprávnej doktríny.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie