Trestné právo procesné

 Jozef Olej a kol. 

978-80-7097-965-5

Tlačená publikácia

Na sklade

8,95 €
8,95 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Jozef Olej
Spoluautori:Sergej Romža • Peter Copko • Martin Puchalla
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:300
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra trestného práva

Popis

Preložená vysokoškolská učebnica je venovaná problematike trestného práva procesného, ktorú autori v rovnakom zložení spracovali v roku 2006, bezprostredne po účinnosti nového rekodifikovaného Tr. por. – zák. č. 301/2005 Z.z. Obdobie, ktoré uplynulo od účinnosti tejto právnej normy nepochybne prispelo k potvrdeniu či ustáleniu názorov na niektoré nové inštitúty a súčasne si vyžiadalo potrebu reagovať na početné novelizácie tohto zákona.

Štruktúra predloženej publikácie, členenie do jednotlivých kapitol, v podstate korešponduje s úpravou jednotlivých inštitútov obsiahnutých v Tr. poriadku, a to od úpravy základných pojmov, prameňov, zásad trestného konania, cez postavenie jednotlivých subjektov trestného konania, procesné úkony, inštitúty zaisťovacej povahy a dôkaznej povahy, jednotlivé štádia trestného konania až po úpravu právneho styku s cudzinou, resp. trov trestného konania. Ako už bolo uvedené, autori reagujú na pomerne časté a v mnohých prípadoch aj výrazné zmeny úpravy rekodofikovaného Tr. poriadku, vrátane súvisiacich právnych predpisov, prezentujú svoje názory i názory mnohých iných odborníkov na spracovanú problematiku a tieto konfrontujú s poznatkami z praxe, vrátane uvádzania aktuálnej iudikatúry.

Ambíciou autorov tak bolo a naďalej zostáva, ponúknuť predovšetkým študentom právnických fakúlt základnú učebnú pomôcku pre štúdium trestného práva procesného.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie