Novelizovaný trestný zákon 2023

978-80-562-0354-5

Tlačená publikácia

6,64 €
6,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2023
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:144

Popis

Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 300/2005 Z. Z. TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 497/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 498/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 59/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 257/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 317/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 492/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 576/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 224/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 547/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 33/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 262/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 313/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 246/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 334/2012 Z. Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 428/2012 Z. Z., UZNESENIA ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 189/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 204/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 260/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 73/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 78/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 87/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 174/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 397/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 398/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 444/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 91/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 316/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 264/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 274/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 161/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 321/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 35/2019 Z. Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 38/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 214/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 420/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 474/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 288/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 312/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 236/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 357/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 105/2022 Z. Z., A ZÁKONA Č. 111/2022 Z. Z. A ZÁKONA Č. 117/2023 Z.Z.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie