Geriatria pre praktického lekára

978-80-89631-31-5

Tlačená publikácia

13,64 €
13,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ladislav Hegyi , Štefan Krajčik
Rok vydania:2015
Vydanie:3. vydanie - doplnené
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:408
VydavateľHerba

Popis

Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Európskej únie, kde sa spolu s predlžovaním strednej dĺžky života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to nielen s dostupnosťou zdravotníckej starostlivosti, ale aj s jej rastúcou kvalitou.

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou mnoho problémov zdravotníckych a sociálnych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov - od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Táto publikácia prináša množstvo informácií o starom človeku v zdraví aj chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupineb. Vychádzajúc zo základného poznania procesov starnutia pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale pochopiť aj súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako celku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie