Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

978-80-574-0077-6

Tlačená publikácia

20,00 €
20,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivana Valočíková, Ivana Jochmanová
Autori:Ingrid Dravecká, Laura Gombošová, Martin Janičko Pavol Joppa, Ján Lazúr, Ivica Lazúrová, Želmíra Macejová , Peter Mitro, Maroš Rudnay, Gabriel Valočík
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:254
VydavateľUPJŠ v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Cieľom projektu KEGA je vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá sa zaoberá vyšetrovacími metódami vo vnútornom lekárstve. Vhodne zvolené vyšetrovacie metódy sú popri fyzikálnom vyšetrení a podrobnej anamnéze pilierom diagnostiky jednotlivých chorôb. Poznanie, ale najmä adekvátne používanie vyšetrovacích metód patrí k základným znalostiam každého lekára. V súčasnosti nie je na Slovensku dostupná žiadna publikácia s komplexným prehľadom vyšetrovacích metód vo vnútornom lekárstve. Tento typ učebnice by sa takto mohol stať základným zdrojom pre získanie informácií o možnostiach, výbere, použití jednotlivých vyšetrovacích metód pri jednotlivých chorobách vo vnútornom lekárstve. Publikácia bude slúžiť ako študijný materiál pre študentov v pregraduálnej forme štúdia, ale aj v rámci špecializačného štúdia. Učebnica bude praktickým pokračovaním vysokoškolskej učebnice „Interná propedeutika“, ktorá bola vydaná v rámci riešenia KEGA projektu 022UPJŠ-4/12011 v rokoch 2011 -2013. Učebnica bola vydaná v r. 2014, druhé vydanie učebnice bolo začiatkom  roku 2022.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie