Vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke odbory

978-80-8063-479-7

Tlačená publikácia

10,91 €
10,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Katarína Gazdíková
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:315
VydavateľVydavateľstvo Osveta

Popis

Vnútorné lekárstvo - interná medicína - je jeden zo základných lekárskych odborov, ktorý je čo do rozsahu i obsahu veľmi rozsiahly a náročný, ale bezpochyby patrí aj k najzaujímavejším odborom medicíny.
Vnútorné lekárstvo integruje rôzne odbory, ktoré sú síce samostatné, ale treba ich vyhodnocovať komplexne, pretože ochorenia jedného systému ovplyvňujú a postihujú aj iné systémy.
Cieľom tejto monografie je študentom, ale i zdravotníckym pracovníkom z praxe priblížiť vnútorné lekárstvo z pohľadu jeho súčasného vnímania a implementovania do bežnej praxe. Práve absencia dostupnej literatúry zaoberajúcej sa internou medicínou z pohľadu aj nelekárskych zdravotníckych odborov na slovenskom trhu sa stala impulzom k napísaniu tejto monografie, ktorá môže slúžiť ako učebný text aj ako pomocník v praxi. Pevne verím, že každý si v knihe nájde niektorú oblasť, ktorá ho zaujme, a zaradí vnútorné lekárstvo medzi "svoje" odbory medicíny.
Záverom by som chcela poďakovať všetkým, ktorí ma inšpirovali k napísaniu tejto publikácie, kolegom, študentom, pracovníkom z praxe, ale aj mojej rodine, bez pomoci ktorej by som nemohla tento zámer zrealizovať. V neposlednom rade ďakujem obom recenzentom za podnetné informácie a pripomienky k rukopisu. Veľmi si želám, aby vám táto kniha čo najlepšie poslúžila pri vašom vzdelávaní.

Katarína Gazdíková

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie