Vybrané kapitoly z reumatológie pre študentov lekárskych fakúlt

978-80-8152-786-9

Tlačená publikácia

10,45 €
10,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Želmíra Macejová
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:80
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. interná klinika

Popis

         Vysokoškolský učebný text: “Vybrané kapitoly z reumatológie pre študentov lekárskych fakúlt“je určený na  pregraduálne štúdium pre študentov lekárskych fakúlt v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v rámci predmetu interná medicína 4. Kapitoly uvedené v danom diele zahŕňajú základy reumatológie, ktoré postačuje pre absolventa LF UPJŠ, zároveň slúži aj pre pregraduálnu prípravu v nelekárskom študijnom odbore – fyzioterapia.  Uvedené informácie sú základom pre prípravu na tzv. postupovú skúšku v rámci spoločného internistického kmeňa a zároveň podkladom aj pre špecializačné štúdium v odboroch všeobecný lekár a fyziatricko- rehabilitačný lekár. Text je rozdelený na  tieto časti:  vyšetrovacie metódy v reumatológii, terapeutické výkony v reumatológii,  autoimunitné ochorenia v reumatológii, kryštálmi indukované artritídy, infekčné artritídy, nezápalové reumatické ochorenia a metabolické ochorenia kostí. V závere je obrazová príloha k jednotlivým nozologickým jednotkám, ktoré sú podrobne opísané v texte.    

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie