Dětská nefrologie

Tomáš Seeman , Jan Janda a kolektiv

978-80-271-3283-6

Tlačená publikácia

33,71 €
33,71 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tomáš Seeman , Jan Janda ,
Autori:kolektív autorov
Rok vydania:2021
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:608
VydavateľGrada Publishing, a.s.

Popis

Monografie Dětská nefrologie ve své aktualizované podobě přináší čtenářům přehled proble a to vždy od definice přes diagnostiku včetně diferenciální diagnostiky až po léčbu a prognózu. Kniha také zahrnuje nejnovější doporučení pro péči o děti s arteriální hypertenzí. Obsahuje řadu přehledných tabulek, grafů a ilustrací, které usnadňují čtenáři orientaci v knize a zlepšují její užití v klinické praxi při péči o děti a dorost s onemocněními ledvin a močových cest.

Kniha Dětská nefrologie obsahuje přehledné a edukační kapitoly o všech oblastech dětské nefrologie. Úvodní kapitoly se zabývají fyziologií, vývojem a funkcemi ledvin, další vyšetřením glomerulárních i tubulárních funkcí, vrozenými a dědičnými nefropatiemi, tubulopatiemi a glomerulopatiemi a také akutním a chronickým selháním ledvin.

Oba hlavní autoři jsou dlouholetými předsedy Sekce dětské nefrologie České pediatrické společnosti ČLS JEP, velmi zkušenými praktickými dětskými nefrology a také autory mnoha monografií i vědeckých publikací z dětské nefrologie.
Na knize se dále spolupodílelo 36 spoluautorů z různých pracovišť z celé ČR i ze zahraničí.

Monografie je určená především pediatrům pracujícím na lůžkových dětských odděleních nemocnic/fakultních klinik i v dětských nefrologických ambulancích, dále praktickým lékařům pro děti a dorost v primární péči a dětským chirurgům, urologům, radiologům, genetikům a psychologům. Zvláště u komplikovaných případů s chronickým průběhem je nezbytná blízká spolupráce dětských praktiků s nemocničními pediatry-specialisty pro dětskou nefrologii.
Monografie představuje i základní zdroj znalostí pro pediatry usilující o nadstavbové vzdělání v oboru dětská nefrologie. Cílí ale i na lékaře pečující o dospělé.matiky akutních i chronických onemocnění ledvin u dětí a dorostu,

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie