Niekoľko poznámok k porozumeniu Zákonníka práce

Online only

978–80–8152-799-9

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Jana Žuľová, Milena Barinková
Science editor:doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.
Year of publication:2019
Available from:1.12.2019
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:134
Faculty:Faculty of Law
Department:Department of Labor Law and Social Security
Note:Vedecká monografia vznikla ako výstup z riešenia grantovej úlohy projektu VEGA č. 1/0526/17 Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva.

Related Products