Sankcie v pracovnom práve

Online only

978-80-8152-807-1

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Marcel Dolobáč • Ľuboš Dobrovič • Ivan Kundrát
Science editor:prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Year of publication:2019
Available from:23.12.2019
Edition:1st edition
Publication language:Slovak
Number of pages:158
Faculty:Faculty of Law
Department:Department of Labor Law and Social Security
DOI:Publikácia bola vydaná v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0526/17 „Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva”.

Related Products