LAW - COMMERCE - ECONOMY IX.

Online only

978-80-8152-776-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Jozef Suchoža • Ján Husár • Regina Hučková
Year of publication:2019
Available from:01.11.2019
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:slovenčina, angličtina, čeština
Number of pages:572
Faculty:Faculty of Law
Note:Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy č. APVV-14-0598 “Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty”. a č. APVV-17-0561 “Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti”

Related Products