The Employees health care

Online only

978-80-8152-665-7

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Marcel Dolobáč • Monika Seilerová
Year of publication:2018
Available from:17.12.2018
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:slovenčina, čeština, angličtina
Number of pages:366
Faculty:Faculty of Law
Note:Tento recenzovaný zborník príspevkov vznikol ako čiastkový výstup z riešenia grantovej úlohy projektu APVV-16-0002 - Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.

More info

The Proceedings presents papers from international scientific conference The Employees health care held on 6th and 8th June 2018 in High Tatras and is published as a partial outcome of the implementation of the project APVV-16- 0002 - Mental Health in the Workplace and Employee Health Assessment.

Related Products