Ošetrovateľské techniky

ONLINE

978-80-8152-441-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Lucia Dimunová, Viola Mechírová, Jana Raková, Mária Sováriová Soósová, Renáta Suchanová, Jana Sušinková, Gabriela Štefková, Libuša Tirpáková, Mária Zamboriová
Zostavovatelia:Libuša Tirpáková • Mária Sováriová Soósová
Rok vydania:2016
Dostupné od:september 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:335
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav ošetrovateľstva
Poznámka:Dielo vzniklo v rámci riešenia projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES), ITMS kód projektu: 26110230075

Popis

Očakáva sa, že sestry a profesionáli pracujúci v zdravotníctve budú schopní realizovať rôzne odborné výkony, resp. budú schopní asistovať pri vybraných procedúrach, a to zručne, s istotou a bezpečne.

Vysokoškolská učebnica Ošetrovateľských techník sprevádza študenta najčastejšie vykonávanými ošetrovateľskými činnosťami, ktoré odrážajú najnovšie poznatky z profesie, praxe založenej na dôkazoch a odborných smerníc. Nezanedbateľným aspektom tejto publikácie je dôraz na pacientovu individualitu a spoluúčasť pri plánovaní a realizácii výkonov, ako aj prevencia komplikácií a dôsledné vykonanie ošetrovateľských výkonov podľa najnovších odborných i vedeckých poznatkov.

Učebnica je členená do dvanástich kapitol. V úvodných kapitolách sa autori venujú organizácii ošetrovacej jednotky a kontrole infekcií v zdravotníckych zariadeniach. Ďalšie kapitoly sú venované posúdeniu pacienta, najmä vitálnych funkcií, nutričnej starostlivosti, príprave a podávaniu rôznych foriem liekov, odberom biologického materiálu, starostlivosti o vylučovanie moču a stolice, asistencii sestry pri punkciách, ošetrovaniu rán a elektokardiografickému vyšetreniu.

Hlavným cieľom je osloviť predovšetkým študentov ošetrovateľstva, ale aj všeobecného a zubného lekárstva i vybraných zdravotníckych odborov. Veríme, že študenti i profesionáli nájdu v tejto učebnici sprievodcu a praktického pomocníka.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie