Intenzivní péče v porodní asistenci

Jana Šálková a kolektiv

978-80-271-0844-2

Tlačená publikácia

13,22 €
13,22 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Šálková a kolektiv
Autori:Sylvia Bajsová, Christian Kufa, Jiřina Kyčerkova ,Petr Matlák, Olga Szabová, Yvetta Vrublová
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:200
VydavateľGrada Publishing,a.s.

Popis

Publikace se zabývá problematikou intenzivní péče v porodní asistenci a přináší ucelený přehled z oblasti jak akutní gynekologické péče, tak akutní péče porodnické, a to z pohledu práce porodních asistentek a sester na jednotce intenzivní péče gynekologie a porodnictví.

První, nosná část, se zabývá vymezením koncepce oboru intenzivní péče v porodní asistenci, organizací, kvalitou, hygienicko-epidemiologickým režimem, zdravotnickými přístroji, etickými aspekty a komunikací na jednotkách intenzivní péče s nemocnou a rodinnými příslušníky. Část této kapitoly je také věnována problematice septických stavů, terminologii a patofyziologii, prevenci septických stavů.

Druhá část pojednává o problematice specifik intenzivní péče o ženy s gynekologickým onemocněním v předoperační a pooperační péči se zaměřením na diagnostické metody, monitorování, zajištění a péče o invazivní vstupy, výživu v intenzivní péči, oxygenoterapii a umělou plicní ventilaci, eliminační metody včetně komplexní péče o ženu v intenzivní péči. Kapitola se také věnuje onkologické problematice spojené s intenzivní péčí, včetně smrti.

Třetí část je zaměřena na oblast intenzivní péče o ženu v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Jednotlivé podkapitoly se zaměřují na péči o ženu s HELLP syndromem, eklampsií a život ohrožujícím krvácením. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie