Ošetrovateľstvo vo vybraných klinických odboroch

ONLINE

978-80-574-0251-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Silvia Danková - Valéria Parová - Gabriela Štefková - Libuša Tirpáková
Rok vydania:2023
Dostupné od:28.11.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:212
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom odboru ošetrovateľstvo a približuje problematiku vo vybraných klinických odboroch ošetrovateľstva, konkrétne dermatovenerologického, očného, otorinolaryngologického a zubného. Zameriava sa                    na charakteristiku, manažment starostlivosti, hlásenie a dispenzarizáciu špecifických ochorení a ošetrovateľskú starostlivosť vybraných ochorení v týchto odboroch. Poskytuje dôležité informácie o  realizácii špecifických vyšetrovacích metód a ošetrovateľských činností,  ktoré odrážajú najnovšie poznatky profesie, odborných smerníc a praxe založenej na dôkazoch. Kolektív autorov vychádzal pri spracovaní jednotlivých tém z relevantných zdrojov domácej i zahraničnej literatúry ako aj elektronických prameňov, ktoré sú uvedené v závere jednotlivých kapitol. Cieľom autorov bolo vytvoriť vysokoškolskú učebnicu, ktorá by pomohla zorientovať sa v uvedených klinických odboroch predovšetkým študentom ošetrovateľstva, prípadne by mohla byť prínosom aj pre sestry v praxi.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie