Ošetrovateľstvo v chirurgii I

ONLINE

978-80-574-0250-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Silvia Danková - Lucia Dimunová - Beáta Grešš Halász - Jana Sušinková
Rok vydania:2023
Dostupné od:28.11.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:213
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladaná multimediálna vysokoškolská učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, nevynímajúc tak lekárske a zdravotnícke študijné odbory. Zámerom predkladanej publikácie je podať komplexný pohľad na podstatu chirurgického ošetrovateľstva so zameraním sa na metódu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti – ošetrovateľský proces. Komplexne popisuje jednotlivé kroky perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti a následné možné komplikácie spojené s chirurgickým výkonom. Dokumentuje prehĺbenie poznatkov a tréningu zručností v otázkach manažmentu ošetrovania chronických rán. Rešpektuje kultúru bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu. Vysokoškolská učebnica využíva metódy elektronického vzdelávania v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním. Vychádza z najnovších zdrojov, rešpektuje koncepciu poskytovania zdravotnej starostlivosti a profesionálnej prípravy sestier.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie