Ultrasonografická anatómia 1

Ingrid Hodorová a kolektív

978-80-8152-785-2

Tlačená publikácia

17,27 €
17,27 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ingrid Hodorová
Autori:Květuše Lovásová, Silvia Rybárová, Jozef Mihalik, Zuzana Kováčová, Maroš Rudnay, Božena Palovičová-Nováková
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:130
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav anatómie

Popis

 

                Vysokoškolská učebnica „Ultrasonografická anatómia 1“ je určená predovšetkým študentom lekárskych fakúlt. Publikácia dopĺňa medzeru na medicínskom literárnom trhu, na ktorom takýto druh literatúry doteraz absentuje. V učebnici sa čitateľ oboznámi s koreláciou anatomického a ultrasonografického obrazu orgánov a štruktúr za fyziologického stavu. Táto korelácia poukazuje na úzke prepojenie teoretického predmetu anatómia s klinickou praxou s ultrasonografickým vyšetrením, ktoré je dnes neoddeliteľnou súčasťou základných vyšetrovacích metód v mnohých medicínskych odboroch.

                Učebnica pozostáva z anatomickej časti, ktorá sa venuje základnému anatomickému popisu jednotlivých orgánov brucha a panvy. Nosnou časťou učebnice je sonografická časť, ktorá popisuje a charakterizuje jednotlivé ultrasonografické snímky. Čitateľ môže priamo porovnať vzhľad a prípadné rozdiely orgánov a štruktúr získaných dvomi úplne odlišnými zobrazeniami.

                Veríme, že nová vysokoškolská učebnica splní očakávania študentov, ako aj všetkých tých, pre ktorých je oblasť ultrasonografického zobrazenia z pohľadu anatóma predmetom záujmu – bude tak prospešná nielen pre anatómov, ale aj pre začínajúcich sonografistov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie