Ošetřovatelská péče v neonatologii

978-80-271-3176-1

Tlačená publikácia

13,22 €
13,22 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Miroslava Kiachlová , Jana Kučová , Veronika Petrášová
Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:184
VydavateľGrada Publishing, a.s.

Popis

Kniha je určena studentům těchto zdravotnických nelékařských profesí: všeobecným sestrám, dětským sestrám a porodním asistentkám. Předkládá ucelený pohled na problematiku ošetřovatelské péče o novorozence a zároveň se zaměřuje na inovativní postupy a standardy doporučované zahraničními výzkumy a Českou neonatologickou společností ČLS JEP. Shrnuje obecné zásady oboru neonatologie z pohledu ošetřovatelství, zároveň poskytuje ukázku specifických postupů u novorozenců s určitými zdravotními komplikacemi.Tato publikace může sloužit jako základní učebnice pro studenty a sestry daných profesí, ale obsahuje také témata specializačních postgraduálních programů pro sestry – Dětská sestra nebo Intenzivní péče v neonatologii. Publikace nabízí čtenáři teoretické znalosti nutné k poskytování ošetřovatelské péče o fyziologické novorozence, ale také o novorozence rizikové či s určitou patologií a nutností hospitalizace na neonatologickém oddělení vyššího stupně.Dílo obsahuje dosud souhrnně nepublikované informace o různých onemocněních novorozence, ale také informace o psychologické podpoře a péči o rodiče novorozenců v paliativní péči. Díky technologickým pokrokům se během posledních 30 let zlepšila kvalita poskytované intenzivní péče a došlo ke snížení neonatální mortality a morbidity. Podle současných trendů je pozornost zdravotníků zaměřena nejen na dítě, ale také na rodiče. Této problematice se věnuje kapitola krizová intervence u rodičů. Důležitá je i kapitola o resuscitaci, která odráží nejnovější trendy a postupy. I přes svou vysokou odbornost je publikace vhodná také pro pediatrické sestry pracující v ambulancích či v terénu a pro laickou veřejnost. Kniha je doplněna tabulkami a obrázky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie