Základy lekárskej,klinickej a laboratórnej biochémie

978-80-8152-506-3

Tlačená publikácia

17,18 €
17,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Mareková
Spoluautori:Anna Birková • Eva Ďurovcová • Miroslava Rabajdová
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:218
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej a klinickej biochémie

Popis

Predkladaná vysokoškolská učebnica predstavuje základy biochémie a je určená predovšetkým pre bakalárske  študijné programy (napr. ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo). Vysokoškolská učebnica predstavuje zjednodušenú alternatívu lekárskej biochémie a je svojím obsahom aj rozsahom vhodná pre študentov nelekárskych študijných odborov. Okrem priblíženia základných metabolických dejov prebiehajúcich v organizme človeka, ponúka aj stručný prehľad klinicko-biochemických parametrov štandardne vyšetrovaných pri podozrení na ich poruchy. Snaží sa poskytnúť študentom, predovšetkým zdravotníckych študijných programov, základy lekárskej a klinickej biochémie a oboznámiť ich s najčastejšie používanými metódami v biochemickom laboratóriu v primeranom rozsahu. Chce prispieť k prehĺbeniu vedomostí o metabolizme zdravého, ale i chorého človeka, resp. o klinicko-biochemických diagnostických postupoch a laboratórnych vyšetreniach a vzbudiť záujem o ďalšie vzdelávanie. Budeme radi, ak poslúži nielen ako príprava na skúšku, ale bude inšpiráciou napr. pre realizáciu diplomových prác zameraných na vedecko-výskumnú oblasť klinickej biochémie či laboratórnej medicíny. 

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie