Dyslipoproteinémia a ateroskleróza

978-80-89797-68-4

Tlačená publikácia

12,73 €
12,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Turay
Rok vydania:2021
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:112

Popis

Hlavný rizikový faktor v etiopatogenéze aterosklerózy a jej komplikácií je dyslipoproteinémia. Zmenený metabolizmus lipoproteínov aktivuje obranný systém organizmu, zasahuje do koagulácie a provokuje endoteliálne bunky cievnej steny k zmenenej metabolickej aktivite. Liečba dyslipoproteinémií je jedným zo základných kameňov v primárnej a sekundárnej prevencii koronárnych chorôb, cerebrovaskulárnych chorôb a ochorení periférnych ciev. Statíny ovplyvňujúce dyslipoproteinémie sú treťou najúspešnejšou skupinou liekov po objavení penicilínu a kyseliny acetylosalicylovej (aspirínu)v dejinách farmakoterapie. Ateroskleróza, ktorá postihuje artérie je, multifaktoriálne ochorenie determinované rizikovými faktormi, ktoré v industrializovaných krajinách spúšťajú lavínu šírenia aterosklerotických komplikácií. Preto úprava lipoproteínového spektra je základom prevencie rozvoja aterosklerózy a jej komplikácií.

Táto monografia má byť východiskom zo spleti informácií, ktoré sa dostávajú k lekárovi z elektronických informačných systémov. Má priviesť čitateľa k praktickej aplikácii nových poznatkov z patogenézy, diagnostiky a liečby dyslipoproteinémií, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v procese rozvoja aterosklerózy, resp. jej regresie.

Kniha je určená širokému spektru lekárov, ale predovšetkým kardiológom, diabetológom, klinickým biochemikom a všeobecným lekárom.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie