Medical Biochemistry - Seminars

978-80-574-0116-2

Tlačená publikácia

25,45 €
25,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Maria Mareková
Autori:Anna Birková , Katarína Dubayová , Beáta Hupková , Jana Mašlanková , Miroslava Rabajdová , Lukáš Smolko , Marek Stupák , Ivana Špaková , Vladimíra Tomečková , Peter Urban, Janka Vašková
Rok vydania:2022
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:250
VydavateľPublishing ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej a klinickej biochémie

Popis

Predmet Lekárska biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, naučiť študentov vnímať prirodzené, fyziologické, ako aj chorobné procesy v organizme ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva biochemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu Lekárska biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a klinickej biochémie, ako aj mnohých ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia. Pre lepšie zvládnutie a pochopenie biochemických procesov sme pre študentov pripravili vysokoškolskú učebnicu „Lekárska biochémia – Semináre“, ktorá poskytuje študentom okrem teoretických úvodov aj prehľadné schémy procesov a mnoho otázok, vypracovanie ktorých by malo študentom uľahčiť prípravu na skúšku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie