Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti

Online only

978-80-8152-515-5

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Žofia Šuleková
Year of publication:2017
Available from:10.07.2017
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:Slovak
Number of pages:98
Faculty:Faculty of Law
Department:Department of Commercial Law and Economic Law
Note:Študentské sympózium bolo realizované v rámci riešenia projektu APVV-0809-12 s názvom „Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva“.

Related Products