Zákon o národnostiach a Rada vlády Slovenskej socialistickej republiky pre národnosti (predstavy a realita)

Online only

978-80-8152-717-3

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Jana Šutajová
Science editor:Marcela Gbúrová
Year of publication:2019
Available from:07.03.2019
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:162
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Political Science
Note:Vedecká monografia je výsledkom projektu APVV-15-0475 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2)

Related Products