Rodová rovnosť na univerzite – kontexty a perspektívy

Online only

978-80-8152-749-4

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Adriana Jesenková
Available from:27.05.2019
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:Slovak
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Applied Ethics
Note:Táto publikácia vznikla vďaka podpore Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu VVGS-2018-749: Tvorba Plánu pre rodovú rovnosť na UPJŠ v Košiciach

Related Products