Pracovnoprávne elementy výkonu (závislej) práce. Kritika a deformácia práva.

Online only

978-80-8152-310-6

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Jana Žuľová
Year of publication:2015
Available from:15.09.2015
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:Slovak
Number of pages:167
Faculty:Faculty of Law
Department:Department of Labor Law and Social Security
Note:Zborník vedeckých prác bol vydaný ako výsledok riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0805/13: „Optimalizácia usporiadania modelu pracovných vzťahov na trhu práce v Slovenskej republike.“

Related Products