Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike

Online only

978-80-8152-444-8

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Alena Krunková
Year of publication:2016
Available from:september 2016
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:Slovak
Number of pages:108
Faculty:Faculty of Law
Department:Department of Constitutional Law and Administrative Law
Note:Tento zborník príspevkov bol podporovaný z prostriedkov MZV a európskych záležitostí SR v rámci projektu „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v SR“ - schválený pod číslom MVZP – SK PRES/2016/134.

Related Products