Ochrana kultúrnych hodnôt prostriedkami medzinárodného a regionálneho práva

Online only

978-80-8152-314-4

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Adam Giertl • Ľudmila Elbert
Year of publication:2015
Available from:2015
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:Slovak
Number of pages:154
Faculty:Faculty of Law
Institute:Department of European Law
Note:Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0823-11 – Regionalizmus a jeho prínos pre medzinárodné právo.

Related Products